Jak sprzedawać przez telefon? Jakie techniki sprzedaży stosować?

krok 1:

a) Audyt aktualnego procesu telefonicznej obsługi klienta (sprawozdanie + rekomendacja);

b) Analiza SWOT zawierająca ocenę produktów/usług + predyspozycje zespołu sprzedażowego; 

krok 2:

a) Największe blokery w telemarketingu (analiza rynku + case study);

b) Szkolenie standard rozmowy telefonicznej (wdrożenie standardu + skrypt sprzedażowy);

krok 3:

a) Praktyczny warsztat kształcący/doskonalący kompetencje telemarketerów;

b) Ewaluacja po warsztacie - określenie kroków milowych i dalszych działań;

krok 4:

a) Superwizja w zakresie wdrażania standardu rozmowy i rozwoju kompetencji telemarketerów;

b) W zależności od stopnia zaawansowania: odsłuch stanowiskowy lub coaching on the job;

telemarketing

is the

Porady dla sprzedawców logo
porady dla pracownika call center

Kolejność kroków tak jak w tańcu, nie jest przypadkowa. W celu optymalnego wdrożenia standardu telefonicznej obsługi klienta, rekomendujemy skorzystanie z pakietu platinum. W zależności od potrzeb, możecie Państwo skorzystać z pierwszego lub drugiego pakietu gold (szkolenia z kroków 1-2 dla nowicjuszy, działania z kroków 3-4 dla bardziej świadomych pracowników call center). Zgodnie z maksymą klient nasz Pan możecie Państwo także dowolnie korzystać z każdego pakietu, w oparciu o swoje indywidualne potrzeby. Działania w ramach pakietów basic to najczęściej 1 dzień na sali szkoleniowej. Każde szkolenie kończy się:

- wręczeniem imiennego certyfikatu,

- przekazaniem praktycznych materiałów szkoleniowych w tym skryptów i poradników,

- przeświadczeniem uczestników szkolenia, że zdobyta wiedza jest do wykorzystania! 

 

Jesteśmy do Państwa dyspozycji,

Zespół Telemarketing is the King

pierwszy krok w kierunku lepszej sprzedaży
drugi krok w kierunku lepszego standardu obsługi klienta

Oferta wsparcia szkoleniowego w kilku prostych krokach

wróć do bazy

porady telemarketing na linked in
facebook porady dla telemarketerów

TELEMARKETING is the KING - szkolenia z telemarketingutechniki sprzedaży telefonicznej i porady dla telemarketerów w iście praktycznym stylu!